Stats
Reboques Porta máquinas
Observações
Low-bed semi-trailer, extended by ATC. Type: TIEF-BETT

WEIGHT:
GVW - tech.:.......................................42000 kg.
CAPACITY tech. : .............................. 30000 kg
Dimensions: (to be agreed)

1. Chassis
Frame: made of high quality STRENX 650 steel
Frame - lower deck stretched by 4000mm
Pneumatic blockage every 500mm.
Hydraulically detachable and blocked balcony
Two SAF axles with a load capacity of 12t
Continental tires: 245/70 R 17.5, 9 items
Steel wheels

2.Nadwozie
Height of the lower deck (to be agreed) range: 450 mm - 250mm
Lower deck covered with 5mm grooved plate.
Widening the deck to 3000mm
Light bulbs in the amount of 4 pcs including lighting.
Lower deck equipped with working platforms made of a truss filled with hard wood of a thickness of approx. 45mm. (or other solutions to be agreed)

3. Brake (drum) system
Two-wire WABCO
Parking brake (parking) pneumatic
ABL (braking force control system depending on the weight of the load)
Pneumatic suspension with a constant ride height regardless of the weight of the transported load
Two pneumatic connection sockets
HS valve (height adjustment on pillows)
Shock absorbers - 2 pieces per axle

4. Electrical and pneumatic systems
24 Volt system (compliant with ECE standards)
Three connection sockets located on the console
Pneumatic connection
Two white clearance lamps on the front (diodes)
Two lamps illuminating the license plate
Two 7-chamber rear lamps combined with reversing lights, fog lights, direction indicators and reflective triangles

Price is negotiable
Options for additional payment - message from the merchant

Naczepa niskopodwoziowa, rozciągana marki ATC. Typ: TIEF-BETT

MASY:
DMC tech.:…………………………42000 kg.
ŁADOWNOŚĆ tech. :....................30000 kg
Wymiary: (do uzgodnienia)

WYMIARY:
1. Podwozie
Rama: wykonana z wysokogatunkowej stali STRENX 650
Rama – pokład dolny rozciągany o 4000mm
Blokada pneumatyczna rozciągu co 500mm.
Hydraulicznie wypinany i blokowany balkon
Dwie osie marki SAF o nośności 12t
Ogumienie Continental: 245/70 R 17,5 , 9 sztuk
Felgi stalowe

2.Nadwozie
Wysokość pokładu dolnego ( do uzgodnienia) przedział : 450 mm – 250mm
Pokład dolny pokryty blachą ryflowana 5mm.
Poszerzenia pokładu do 3000mm
Tablice gabarytowe w ilości 4 szt. wraz z oświetleniem.
Pokład dolny wyposażony w pomosty robocze wykonane z kratownicy wypełnionej drewnem twardym o gr. 45mm. ( lub inne rozwiązania do uzgodnienia)

3.Układ hamulcowy (bębnowy)
Dwuprzewodowy WABCO
Hamulec parkingowy (postojowy) pneumatyczny
ABL (układ regulujący siłę hamowania zależnie od ciężaru ładunku)
Zawieszenie Pneumatyczne ze stałą wysokością jazdy niezależnie od ciężaru przewożonego ładunku
Dwa gniazda przyłączeniowe pneumatyczne
Zawór HS (regulacja wysokości na poduszkach)
Amortyzatory-2 sztuki na oś

4.Układ elektryczny i pneumatyczny
Układ 24-Voltowy (zgodny z normami ECE)
Trzy gniazda przyłączeniowe umieszczone na konsoli
Złącze pneumatyczne
Dwie białe lampy obrysowe z przodu (diody)
Dwie lampy oświetlające tablice rejestracyjną
Dwie 7-io komorowe tylne lampy zespolone ze światłem cofania, przeciwmgielnym, kierunkowskazami oraz trójkątami odblaskowymi

Cena: do negocjacji
Opcje za dopłatą – wiadomość u handlowca
Neste vendedor
Anúncios similares